СПА

SPA е съкращение от латински „Sanus per Aquam“ което в превод означава „здраве чрез вода“. Тази концепция за живот е известна още от древен Рим, където са използвали вода от термални извори за лечение на различни заболявания. Този метод на лечение е наречен SPA и днес е особено популярен. Ето и малко по-подробно обяснение как действат на организма СПА процедурите.
За СПА процедурите е типично неспецифично действие в/у организма. Реакциите са кожни, невро-вегетативни, хемодинамични и обменно-ендокринни. Здравият организъм се пренастройва към повишаване на приспособителни възможности и в трениране на компенсаторните си функции. На това се обуславя основното профилактично въздействие на водолечебните процедури. Освен това СПА процедурите оказват и лечебно действие:

Въздействие в/у кожата

Тя е първият орган, който влиза в контакт с водната среда и реагира на дразненето. Кожата е бариера, която защитава организма от механични, химични, микробни и други дразнители. Тя представлява огромно рецепторно поле. В нея се намират механо-, термо-, баро- и други рецептори. Ч/з тях кожата възприема външна информация и по нервно-рефлекторен път при тясна връзка с вегетативната и централна нервни системи, се въздейства в/у органите и системите на организма.

Основна роля при СПА терапията имат терморецепторите. Кожата е добре кръвоснабдена, и може да побере до 1/3 от циркулиращата в организма кръв. Под влияние на водолечебните процедури се освобождават вазоактивни вещества. Тези вещества влияят на локалното кръвообращение, респективно на съдовия тонус и пропускливоста. Този феномен обяснява късния ефект на СПА терапията, но за сметка на това продължителният ефект. Продължителните и често повтарящи се СПА процедури водят до адаптация на кръвообращението и потоотделянето.

Въздействие в/у сърдечно-съдовата система:

  • а) въздействие в/у кръвоносните съдове – кожата е в тясна физиологична и морфологична връзка със сърдечно-съдовата система. Значителна част от рецепторите на кожата са заложени в стените на кръвоносните съдове. Поради това тези съдове са много чувствителни към tº, механични и химически дразнители при водолечението( СПА процедурите). Водолечебните процедури предизвикват свиване или отпускане на кръвоносните съдове и така влияят много активно върху сърдечната дейност;
  • б) кожна съдова реакция (водолечебна реакция) – за ефекта на една водолечебна процедура се съди по настъпилата кожно съдова реакция. Тя е много характерна за СПА процедурите, при които температурното дразнене е водещо. Под влияние на студените и хладните водолечебни процедури се наблюдават следните 3 фази на кожната съдова реакция: I –веднага след започване на дразненето от студената или хладната процедура се появява субективно усещане на студ, кожата анемизира и побледнява. II – тази фаза настъпва веднага след първата. Кръвният ток е ускорен, но тонусът на съдовата стена е запазен. Субективното чувство е обхващане на цялото тяло с приятна топлина, добро общо самочувствие и тонизиране. Ако процедурата продължи по-дълго време настъпва следващата фаза- III –съдовите стени губят своя тонус, кръвотокът се забавя, кожата цианозира, космите настръхват, субективното чувство е на отпадналост и раздразнителност. Под въздействието на общите горещи водолечебни процедури настъпват същите 3 фази на кожно съдова реакция. Разликата е в I фаза – тя е много по-краткотрайна и преминава бързо в следващата II фаза.

Въздействие върху нервната система:

  • а)периферна нервна система – студените СПА процедури предизвикват за кратко в началото на процедурата повишаване на възбудимостта на периферните нерви. При удължаване на водната процедура възбудимостта им се намалява и може да се стигне до анестезия, намалява се и проводимостта на нервните импулси. Индиферентните( хладки до топли) процедури са слаби под прагови дразнители на периферните нерви. Прекомерно ниските или високите tº при локално въздействие предизвикват болка;
  • б) централна нервна система– изразена реакция в/у ЦНС оказват най-вече водолечебните процедури ч/з температурното си дразнене. При студените водни процедури човек усеща тръпки, а в последствие приятно затопляне, тонизиране, бодрост и освежаване. При продължаване на процедурата настъпва преохлаждане с чувство на силен студ, раздразнителност, неспокойствие. В противен случай може да се стигне и до колапс. Индиферентните( хладки) СПА процедури оказват успокояваш, релаксиращ и санотворен ефект. Топлите СПА процедури въздействат като индиферентните. Горещите обаче след кратка превъзбуда предизвикват обща отпадналост, вялост и умора;

Въздействие в/у мускулите

Студените краткотрайни процедури увеличават тонуса на мускулите; силата и обема на движение им нараства; понижава се чувството на умора. Студените продължителни процедури водят до охлаждане на целия организъм, тъканите стават ригидни, движенията по-бавни и затруднени. Възстановяването тонуса на мускулите след топлите и горещите водни процедури се постига като се направи обливане с вода под индиферентната tº или съчетаването им с масаж. След прилагане на студено СПА въздействие се появява бърза рефлекторна реакция за поемане на въздух и спиране на дишането в максимално вдишване. В последствие дишането се възобновява, става дълбоко и учестено. Горещите дразнения първоначално имат подобен ефект на студените. В следващия етап дишането става учестено и повърхностно. Под влияние на топлите СПА процедури дишането става забавено и по-повърхностно.