ЗА ВОДАТА

Минералната вода се различава от чешмяната.

Понятието минерална вода води началото си още от XVI век. То произхожда от латинските корени “ minero” – копая руди или “mineraliq” – къс руда. Приема се, че най- правдоподобно обяснение на понятието минерална вода се дава по признаците, които различават мин. вода от обикновените чешмяни води. Признаци са : дълбокия произход; t0 ; съдържанието на значителни количества основни минерални вещества; съдържание на газове и редки елементи; постоянен дебит; непроменен състав и свойства.

Първи исторически сведения за Огняновските минерални извори

Известно е, че употребата на минералните извори като важен питеен, терапевтичен и орнаментален ресурс води началото си от древните римляни. Затова не е изненадващо, че най-ранните сведения за Огняновските минерални извори са от времето на римския период на Балканите. Твърдението, че изворите са ценени още тогава като животворен природен феномен, се доказва от множеството останки от римски съоръжения – бани и водопроводи, открити сред или в близост до руините на древноримския град Никополис ад Нестум (понастоящем – в пределите на Гърменска община, само на 3 км от село Огняново). Селището, важен за времето си кръстопътен център, свързващ античните градове край Егейско море с долината на река Хеброс (Марица), е построено в чест на победата на римския император Траян над даките (105-106г. след Христа). Логично е да се предположи, че решението „градът на победата“ да бъде построен в долината на река Места, е силно повлияно от непосредствената близост на термоминералните извори. Археологическите разкопки на римска баня (thermae), с просторно помещение за преобличане (apoditerium), басейн със студена вода (frigidarium) и басейн с топла вода (caldarium) свидетелстват, че древните римляни са първите, които откриват и осъзнават лечебните качества на Огняновските минерални извори и се възползват от тяхната живителна и възраждаща сила.
Според преданията, Огняновските минерални извори са осветени и благословени от самия Свети Павел, и може би това е, което ги дарява с неподвластни на времето чудодейни качества и лековита сила.

Химичен анализ

Физико-химичен състав и балнеолечебни свойства на минералната вода в хотел „ Бохема СПА“ .
На територията на курорт Огняновски минерални бани има 24 термоминерални извора, които са многократно изследвани и анализирани. Те са смятани за изключително богат хидроминерален ресурс заради огромния им дебит, а също и поради особеностите на физико-химичния им състав. Повечето от тях са бистри, безцветни, без миризма или със слаб дъх на сероводород, без никакви признаци за санитарно-химично замърсяване, бактериологично чисти. Това ги прави подходящи както за външно, така и за питейно балнеолечение.
Водата, използвана в хотел „ БОХЕМА СПА“ , идва от сондажен извор с температура на водата 42°C – един от най-топлите в курорта. Нейните най-характерни особености са:

 • По своя физико-химичен състав водата се характеризира като:
  –  хипертермална (с температура 42°C),
  –  слабо минерализирана (с обща минерализация 240мг/л),
  –  силициево-флуорна (със съдържание на метасилициева киселина – 52.2мг/л и на флуор – 5.1мг/л),
  – хидрокарбонатно-сулфатна и натриева, с повишено съдържание на калций (2.5мг/л).
 • Водата има силно алкална реакция (pH-8.9). Съдържа незначително количество сероводород, главно под формата на хидросулфиди (0.8 мг/л), което ѝ придава специфична, слабо изразена и бързо губеща се миризма. Минералната вода съдържа и незначителни количества радон (0.7 nC/л).
 • Високата температура ( термалност ) на водата я прави подходяща за външно балнеолечение на редица заболявания.
 • Причисляването ѝ към групата на слабо минерализираните азотни води с алкална реакция и със съдържание на флуорни йони прави водата на хотел „ Бохема СПА“ подходяща не само за външно балнеолечение (бани), а и за вътрешна употреба – т.н. питейно лечение, особено препоръчвано при стомашно-чревни, жлъчно-чернодробни и урологични заболявания. Слабо минерализираната минерална вода с флуорно съдържание се използва също при хора с професионална интоксикация – за да се изведат от организма на пострадалите солите на тежките метали; безспорно е благотворното ѝ въздействие и върху хора, чиято работна среда е с риск от радиоактивно замърсяване. В този случай водата помага за извеждането на радионуклидите от организма.
 • Силно алкалната реакция на водата подпомага лечението и рехабилитацията на хора с различни заболявания на опорно-двигателния апарат.
 • Минералната вода е с висока концентрация на флуорни йони. Това определя ефективността на вътрешната ѝ употреба за лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат с разредена костна структура (остеопороза), като подпомага заздравяването на костите. Питейното лечение допринася също и за по-успешна борба със зъбния кариес.
 • Минералната вода се добива от естествен природен източник и се характеризира с абсолютна чистота в санитарно-химичен аспект (липса на нитрати, нитрити и амоний), както и в санитарно-хигиенен и микробиологичен аспект (коли-индекс<100 и микробно число (общ брой бактерии): 0 колонии. Заради произхода си, водата съдържа редица жизненоважни минерали и елементи, които са част от препоръчителния ежедневен здравословен прием. Освен това, относително ниското минерално съдържание ни освобождава от необходимостта да се съобразяваме с количеството минерална вода, което е полезно (и безопасно) за дневен прием – колкото повече изпием, толкова по-добре.

Перорално(Вътрешно) приложение

Вътрешно приложение на минералните води
Определение : представлява индивидуализирано и контролирано питейно приемане на мин.вода, съобразено с нейната физико-химична характеристика, както и с вида и стадия на заболяването.

Механизъм на действие. Приета вътрешно мин.вода оказва локално действие в устната кухина , стомаха и червата. Спомага за отмиване продуктите на възпалението, остатъците от храна, промяната на рН на стомашното и чревно съдържание, нормализиране на перисталтиката. Успоредно с това настъпва усилена миграция на левкоцитите в лигавицата. След като премине бариерата на стомашно-чревния тракт, мин.вода попада в кръвта и ч/з своите( съставки) инградиенти оказва специфично и общо въздействие в/у организма. Този ефект се засилва и по невро- хуморален път.

Действащите фактори при питейното прилагане на мин.вода са следните: общо дневно количество, времето за прилагане( балнеологичен курс), t0 на водата и начина на приемане.

 • Времето на прилагане на мин.вода в различно и зависи най- вече от характера на заболяването, както и от физико- химичната характеристика на водата.Най- често мин.води се пият от 10 до 60 мин. Преди хранене. При тези условия водата преминава най- бързо през храносмилателния тракт и претърпява най- малки промени . По- рядко водата се приема непосредствено преди или до първия час след хранене. Тогава тя се задържа по- дълго в стомаха и оказва по- изразен локален ефект.
 • Начина на приемане на водата също има съществено значение. Изпиването на мин. Вода трябва да стане изведнъж на цялото количество, като се цели тя да попадне бързо в кръвта. Може да се пие също бавно, на глътки, в продължение на 10-15 мин. , когато се цели получаване на локален ефект. Положението на тялото може да е различно. При движението на пациента преминаването на водата става по- бавно от колкото в покой. От легнало положение на дясната страна водата преминава по-бързо през стомаха.
Основни медицински показания

 • Болести на опорно-двигателния апарат, в т.ч.: артрозна болест, ревматични и ревматоидни артрити и полиартрити, периартрити на раменната, колянната и други стави, болести от пренапрежение на крайниците, дископатии в лумбалгичен стадий без радикулярен синдром, миозити и фибромиозити, състояния след фрактури, травмени увреждания, следоперативни състояния и др.
 • Хронични болести на периферната нервна система и функционални нервни заболявания, в т.ч.: неврити и невралгии, дископатии, дискови хернии и дискогенни радикулити, цервико-брахиални плексити, периферни вяли парези, вегетативни полиневропатии, неврози, мигрени и др.
 • Хронични гинекологични заболявания, най-вече: хронични оофорити, салпингити и аднексити, хронични метрити и параметрити.
 • Заболявания, подходящи за питейно балнеолечение и за питейна профилактика: стомашно-чревни, чернодробно-жлъчни, костно-ставни със синдром на остеопороза, зъбен кариес.

Допълнителни медицински показания

 • Заболявания на сърдечно-съдовата система: хипертонична болест на сърцето в по-ранни стадии и хипертоничен синдром, исхемична болест на сърцето със слабо изразен стенокарден синдром, артериална хипотония, ангиопатии, периферни съдови болести – болест на Рейно, болест на Бюргер и др.
 • Заболявания на дихателната система: алергични ринити, риносинузити, фарингити, ларингити, хронични трахеити и бронхити, състояния след прекарана пневмония или бронхопневмония, бронхиална астма.

Противопоказания

Минералната вода не трябва да бъде използвана при следните заболявания:

 • Хипертонична болест в напреднал стадий.
 • Прекарани тежки съдови нарушения – инфаркти, инсулти, тромбофлебити.
 • Циркулаторна недостатъчност, сърдечна декомпенсация.
 • Наличие на варикозно разширени вени с венозен застой.
 • Силно изразени функционални нервни разстройства, тежък неврастенен синдром.